Što je “360 Review”?

360 review

Uvod

“360 revew” je vrsta profesionalnog feedback-a u kojemu kolege i menadžeri daju svoj feedback o radu određenog zaposlenika. 

Za razliku od tipičnog review-a, u kojemu zaposlenika ocjenjuje samo njegov menadžer, 360 review uzima u obzir feedback i od kolega, a ponekad i od klijenata s kojima je zaposlenik u kontaktu.

Kakav je proces kod 360 review-a?

U 360 review-u, zaposlenici dobivaju feedback o njihovom radu, vještinama i doprinosima.

Tko sudjeluje u 360 review-u? Najčešće zaposlenikov menadžer, nekoliko kolega, nekoliko nadređenih i menadžer druge organizacije s kojom zaposlenik redovno surađuje.

Note: koristimo izraz 360 review jer feedback dolazi iz cijelog poduzeća. Cilj ovakvog feedback-a je dati zaposlenicima mogućnost da bolje razumiju kako drugi članovi u firmi vide njihov rad.

360 review najviše se fokusira na to kako određeni zaposlenik utječe na rad ostalih zaposlenika. Cilj je pružiti zaposleniku uvid u to kako drugi vide njegov rad i doprinos u područjima poput vođenja, timskog rada, komunikacije, menadžmenta, radnih navika i odgovornosti.

Alternativni nazivi: 360 feedback, peer-feedback, multi-directional feedback.

Kako funkcionira 360 review?

Organizacije koriste više metoda za traženje 360 feedback-a, a sve ovisi o kulturi i atmosferi u organizaciji.

Najčešće, menadžer traži i dobiva feedback, analizira sve dobivene komentare te izvlači pozitivne komentare i konstruktivne kritike.

Cilj je pružiti zaposleniku ključne podatke bez da ga zatrpaš s previše povratnih informacija.

Neke organizacije koriste alate koji elektronički zbrajaju rezultate i zaposlenicima daju bodove iz svakog analiziranog područja rada, dok se druge organizacije odlučuju za pitanja otvorenog tipa. Ako se odlučiš za online preradu podataka, to svakako vremenski skraćuje proces i olakšava organizaciju i dijeljenje feedback-a. 

Još jedna opcija je zapošljavanje vanjskog konzultanta koji provodi ankete, analizira ih i podijeli rezultate s menadžerom i zaposlenicima. Ova metoda najčešće se koristi kada se radi 360 review menadžera. Nakon što dobije svoj 360 feedback, menadžer bi skupa s ostatkom tima trebao napraviti analizu rezultata i isplanirati korake za poboljšanje njegovog rada i rada cijelog odjela.

U nekim organizacijama u kojima je izgrađena snažna kultura povjerenja, zaposlenici daju feedback direktno jedni drugima, bez posrednika. 

Bez obzira kako ga prikupljaš, važno je da je feedback što jasniji kako bi osoba kojoj je upućen znala na čemu točno treba raditi. Ono što također utječe na uspješnost 360 review projekta je način na koji ga uvodiš, nadzireš i ocjenjuješ njegovu učinkovitost.

Prednosti 360 review-a

  • Dobivaš feedback iz više izvora – u ovaj review možeš uključiti sve zaposlenike, kolege, suradnike, nadređene, ali i klijente s kojima zaposlenik redovno komunicira. Možeš dobiti značajnu količinu podataka o tome kako zaposlenik utječe na organizaciju i suradnike, te prema tome stvoriti plan za poboljšanje.
  • Dovodi do poboljšanja produktivnosti – Dobivanje i davanje feedback-a među zaposlenicima može dovesti do pozitivnih promjena. Sam proces često motivira zaposlenike da rade na svojim slabostima, što ih čini produktivnijima. 
  • Možeš ga provesti online – proces 360 review-a može biti organiziran na više načina. Neka poduzeća biraju online ankete, u nekim poduzećima proces vodi odjel ljudskih resursa, a neki zapošljavaju vanjske konzultante.

Mane 360 review-a

  • Rezultati mogu biti nejasni i nestrukturirani – s obzirom na to da ne postoji jedan standardni način provođenja 360 review-a, dobiveni rezultati mogu biti nejasni i nestrukturirani. 
  • Mali broj sudionika možda neće donijeti realne rezultate- ako u review-u sudjeluje premalo zaposlenika, dobit ćeš premalo rezultata koji možda neće prikazati realnu situaciju. Npr., ako osobu ocijenjuju kolege koji su mu prijatelji, feedback će možda biti pozitivan, ali nepotpun. S druge strane, ako ga ocjenjuju samo kolege koji se s tim zaposlenikom ne slažu dobro, rezultati će možda biti negativni, umjesto konstruktivni. Pokušaj uključiti veći broj sudionika s različitih pozicija (kolege, nadreženi, klijenti), kako bi dobili realnije rezultate.
  • Ako ne iskoristiš dobiveni feedback za poboljšanje, review neće imati smisla – nije dovoljno organizirati 360 review i dobiti feedback. Nakon toga ključno je napraviti plan za uvođenje promjena. Također, važno je da su svi zaposlenici otvoreni i voljni surađivati i prilagođavati se promjenama.

Zaključak

U 360 review-u cilj je dobiti informacije o određenom zaposleniku iz više izvora, kako bi se objektivno procijenio njihov dosadašnji rad i utjecaj u poduzeću. Ako u ovaj proces uložiš dovoljno truda i vremena, moguće je da ćeš potaknuti pozitivne promjene i osnažiti timski duh u svom poduzeću. No, važno je da feedback dolazi od dovoljno velikog broja ljudi i da nakon review-a napraviš plan za poboljšanje rada cijelog tima.